Tai Chi? Stav duševní pohody 

12.09.2018

Tai chi duševní pohoda
Tai chi duševní pohoda

Během života může působením životních podmínek i naší snahou docházet nejen k utužení duševní rovnováhy, ale i k jejímu zeslabení.

Tai Chi, tradiční čínské cviky, které jsou široce používány pro své přínosy pro duševní zdraví. Je ideální jako cvičení pro zklidnění, zastavení se. Relaxační cvičení snižují příznaky úzkosti,špatné nálady a stresu. 

Cvičení tai-chi-chuan je taková autoregulace pro zachování tělesného a duševního zdraví. Nedostatek pohybu představuje výraznou zátěž psychiky, podporuje duševní nevyrovnanost i emoční napětí. V dnešní hektické době jsou tai chi meditativní pohyby přímo balzámem pro naše fyzické a psychické zdraví. 


Pravidelný pohyb je základní prostředek proti stresu


Tenze.cz | Tai chi centrum Ostrava
Tenze.cz | Tai chi centrum Ostrava

Tai chi a duševní hygiena:

 • Předcházení somatických a psychických onemocnění
 • Lepší pracovní výkonnost či lepší vztahy a jednání s lidmi na pracovišti
 • Osobní vnímání duševní zátěže jako neklid či psychické napětí

Duševní rovnováha obvykle souvisí s tělesným zdravím, upevnění tělesného zdraví znamená zlepšení podmínek duševní rovnováhy.

Zdravá vnitřní rovnováha vám tak pomáhá řešit každodenní problémy, které přináší život. Na cvičení tai-chi objevíte jeho kouzlo,naučíte se vnímat krásu všedního života.


Tai chi je jemnost se smyslem pro krásu, duševní rovnováha přinášející kultivovanost, vyšší vnímavost k umění i ke krásám každodenního života


K poznávání psychické nevyrovnanosti nebo rovnováhy slouží množství metod. Jednou z nich může být poznávání druhých lidí z hlediska jejich duševní rovnováhy.

Pozorování chování druhého člověka | Nevyrovnaný člověk může být: 

 • napjatý
 • netrpělivý
 • neklidný
 • chvějí se mu prsty

Psychický stres přispívá k fyzické a duševní nerovnováze. Tai chi dovede sjednat návrat ke klidu a k uvolnění tenze (napětí).


A jak se stres může ukázat na našem zdraví?

 • zvýšená tepová i dechová frekvence
 • zvýšený krevní tlak
 • pocení
 • svírání rukou
 • napětí v šíji, ztuhlost šíje a ramen
 • nahrbení ramen
 • bolest zad
 • bolest hlavy a žaludku
 • únava, vyčerpanost

A dále je to emočně negativní tenze a také tím,že:

 • nejsme schopni soustředit pozornost
 • přichází oslabení paměti 
 • změny nálad, úzkost a podrážděnost
 • psychická únava
 • bezradnost či starosti


V každé profesi najdeme řadu stresorů, které jsou charakteristické právě pro výkon určitého poslání v daném povolání. A právě učitelské povolání patří mezi ta, která jsou ve větší míře zatížena stresory. Proto není divu, že právě učitelé MŠ,ZŠ,SŠ a VŠ patří mezi nejčastější klienty mých kurzů v Ostravě.

Mezi nejčastější stresory učitelské profese patří:

 • emocionální únava
 • časový stres
 • konflikt rolí
 • vnitřní konflikt mezi emoční a racionální složkou postoje
 • stálá svázanost s pracovní problematikou
 • nepravidelná pracovní doba


Jak cvičení tai chi pomůže i vám?

Tai chi pečuje o vaši mysl a relaxuje jí. Navodí spokojenost, uvolnění, klid, radost z pohybu a také se budete častěji smát :-)

Zároveň zpomalí vaše tempo,vzpřímí postoj (nebudete věsit hlavu), uvolní ramena (necháte  je mírně poklesnout), uvolní ruce, učí vás uvědomit si postupně celé tělo s jeho napětím a celkově se uvolníte,neboť začnete dýchat (pomalu a hluboce).

Pro koncentraci je nutné uklidnění a zároveň koncentrace zvyšuje uklidnění.Čím déle prožíváme pozitivní stavy mysli, tím jsme odolnější proti stresu. Kurz tai chi vás naučí osvojení uvolnění napětí.


Přínos zdravé pohybové aktivity v oblasti tělesné:

 • příznivě ovlivňuje srdeční činnost
 • rozšiřuje cévy a zlepšuje krevní oběh
 • reguluje se krevní tlak 
 • dochází k poklesu hladiny cholesterolu v krvi
 • přispívá k vylučování toxických látek
 • uvolňuje svalstvo, udržuje pružnost
 • prohlubuje dýchání
 • podporuje odpočinek
 • odbourává fyzické napětí


Přínos zdravé pohybové aktivity v oblasti duševní:

 • zvyšuje duševní schopnosti a aktivitu
 • odbourává psychické napětí
 • mizí úzkost a deprese
 • upevňuje pocit duševní pohody a vyrovnanosti,podporuje dobrou náladu

Vyrovnávejte pracovní zatížení potřebnou mírou odpočinku.Avšak pozor.Nečinnost není vhodným odpočinkem.

Tai chi na vás čeká. Budete mít z něj nadšení a radost.A nezapomeňte myslet na jeho přínos.


trenér Marcel | tai chi Ostrava

zdravotním cvičením posedlý instruktor,pohybový závislák,který rád pomáhá zdravým pohybem druhým lidem se zdravotními problémy jako jsou bolavá záda ze sedavého zaměstnání,stresem...